Aduan &
        Maklumbalas

011-5423 5672
       013-7031 573
       
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang
Cipta ID Staf UPNM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 01-Jan-2023 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 04-Jun-2024
16:30 PM
25-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400048 UPNM(PB)02.13/02/47/2024 - KERJA-KERJA PENGANTIAN KARPET USANG DI DEWAN AKADEMIK DAN PEJABAT PENGARAH SERTA TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK KECERGASAN PERTAHANAN DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 10-06-2024 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN, ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI, UPNM
PERINGATAN 1) Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak. 2) Kontraktor/ Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK. 3) WAJIB berdaftar sebagai pembekal dalam Sistem ePerolehan UPNM dan BERSTATUS LENGKAP.
CIDB
G2-B-B04, G2-B-B24,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
2 04-Jun-2024
16:30 PM
25-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400049 UPNM(PB)02.13/02/49/2024 - SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN KEMASAN LANTAI USANG DI ARAS BAWAH DAN ARAS DUA DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 10-06-2024 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JPP, BANGUNAN CANSELORI
PERINGATAN 1) Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak. 2) Kontraktor/ Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK. 3) WAJIB berdaftar sebagai pembekal dalam Sistem ePerolehan UPNM dan BERSTATUS LENGKAP.
CIDB
G2-B-B04, G2-B-B13, G2-B-B24,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
3 04-Jun-2024
16:30 PM
25-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400050 UPNM(PB)02.13/02/50/2024 - SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN KEMASAN JUBIN LANTAI DI RUANG PEJABAT AM AKADEMIK KECERGASAN PERTAHANAN (AKP) DAN BAIK PULIH RESAPAN DINDING BANGUNAN BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (BTMK), UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 10-06-2024 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JPP, ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
PERINGATAN 1) Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak. 2) Kontraktor/ Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK. 3) WAJIB berdaftar sebagai pembekal dalam Sistem ePerolehan UPNM dan BERSTATUS LENGKAP.
CIDB
G2-B-B04, G2-B-B13, G2-B-B24,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
4 04-Jun-2024
17:00 PM
25-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400051 UPNM(PB)02.13/02/51/2024 - KERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG RATA PUSAT KESIHATAN DAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN JENERAL TUN IBRAHIM (PJTI) DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 10-06-2024 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN , ARAS 2 BANGUNAN CANSELORI
PERINGATAN 1) Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak. 2) Kontraktor/ Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK. 3) WAJIB berdaftar sebagai pembekal dalam Sistem ePerolehan UPNM dan BERSTATUS LENGKAP.
CIDB
G2-B-B04, G2-B-B15, G2-B-B24,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
5 04-Jun-2024
17:30 PM
25-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400052 UPNM(PB)02.13/02/48/2024 - SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN TANDAS DAN PENGGANTIAN GETAH TINGKAP BILIK PENSYARAH DI BANGUNAN BESTARI, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 10-06-2024 11:30 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JPP, ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
PERINGATAN 1) Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak. 2) Kontraktor/ Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK. 3) WAJIB berdaftar sebagai pembekal dalam Sistem ePerolehan UPNM dan PENDAFTARAN BERSTATUS LENGKAP.
CIDB
G3-B-B04, G3-B-B24,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
6 14-Jun-2024
15:00 PM
25-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400053 UPNM(PB)02.13/02/53/2024 - SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN PERALATAN MAKMAL PENYELIDIKAN ICT DI PUSAT KESELAMATAN SIBER DAN REVOLUSI INDUSTRI DIGITAL, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. CIDB
Tiada

MOF
210103,
Tetapan Pemilihan : ATAU
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 14-May-2024
14:00 PM
04-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400042 UPNM(PB)02.13/02/41/2024 - SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF KEMUDAHAN FASILITI KOKURIKULUM PELAJAR, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
G2-B-B04, G2-C-CE32,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
RM229,860.00
RM297,298.00
RM298,298.00
RM269,380.00
RM221,154.40
RM236,417.55
RM206,618.00
RM213,218.00
RM275,454.54
RM269,830.00
RM241,930.00
RM249,980.00
2 14-May-2024
14:00 PM
04-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400044 UPNM(PB)03.12/02/45/2024 - KERJA-KERJA MENAIK TARAF PRASARANA USANG DI LAPANG SASAR MENEMBAK 10 METER , UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
G2-B-B24, G2-C-CE21,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
RM230,220.00
RM241,400.00
RM242,400.00
RM205,046.90
RM247,300.00
RM237,653.00
RM259,418.30
RM239,473.00
RM234,110.00
RM233,562.00
RM234,630.00
RM235,050.00
RM215,015.00
RM226,970.00
RM228,385.00
RM233,084.00
RM219,569.00
RM225,454.54
3 14-May-2024
14:00 PM
04-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400045 UPNM(PB)02.13/02/43/2024 - SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBINA STRUKTUR BERBUMBUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI GELANGGANG FUTSAL, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
G3-C-CE21, G3-C-CE32,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
RM1,879,760.00
RM1,880,760.00
RM838,628.00
RM962,655.93
RM992,902.78
RM644,067.10
RM915,454.54
RM780,732.50
RM929,296.00
RM739,599.00
RM937,560.00
RM900,000.60
RM938,491.00
RM999,985.00
RM938,530.00
RM841,525.00
RM941,240.00
4 14-May-2024
14:00 PM
04-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400043 UPNM(PB)02.13/02/42/2024 - KERJA-KERJA PENGGANTIAN PEPASANGAN SISTEM ELEKTRIK YANG USANG DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
G2-E-E04, G2-E-E11,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM186,800.00
RM189,300.00
RM188,380.00
RM172,100.00
RM136,400.00
RM199,500.00
RM194,562.00
5 14-May-2024
14:00 PM
04-Jun-2024
12:00 PM
UPNMSH202400046 UPNM(PB)02.13/02/44/2024 - KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAPISAN KALIS AIR DI ASRAMA LEKIR, LEKIU, MAHSURI DAN TUAH SERTA KERJA DI ATAS LANTAI BUMBUNG RATA WISMA KADET, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. CIDB
G3-B-B04, G3-B-B24, G3-B-B08,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
RM678,500.00
RM723,600.00
RM687,250.00
RM651,328.00
RM708,000.00
RM709,550.00
RM711,150.00
RM710,000.00
RM686,112.00
RM755,680.00
RM712,750.00
RM743,750.00
RM678,055.00
RM706,800.00
RM685,454.54
RM693,393.00
RM719,859.00
RM727,204.50
RM652,550.00
RM640,650.00
RM515,650.00
6 16-May-2024
17:15 PM
29-May-2024
12:00 PM
UPNMSH202400047 UPNM(PB)02.13/02/46/2024 - MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN SISTEM AUDIO DI PAVILLION, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
010302,
Tetapan Pemilihan : ATAU
1/2
2/2
RM199,500.00
RM199,500.00
7 03-May-2024
12:00 PM
20-May-2024
12:00 PM
UPNMSH202400041 UPNM(PB)02.13/02/39/2024 - SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN PERALATAN MAKMAL PENYELIDIKAN DI FAKULTI PERUBATAN DAN KESIHATAN PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
060501, 220601, 220602, 222705,
Tetapan Pemilihan : ATAU
1/2
2/2
RM170,250.00
RM79,720.00
8 02-May-2024
16:00 PM
20-May-2024
12:00 PM
UPNMSH202400040 UPNM(PB)02.13/02/36/2024 - SEBUT HARGA BAGI MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITAULIAH DAN MENYELENGGARA PRASARANA STUDIO MULTIMEDIA DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. CIDB
Tiada

MOF
020302, 210101, 210102, 210103,
Tetapan Pemilihan : ATAU
1/3
2/3
3/3
RM206,679.60
RM299,585.60
RM94,635.00
9 26-Apr-2024
12:00 PM
07-May-2024
12:00 PM
UPNMSH202400039 UPNM(PB)UPNM(PB)02.13/02/37/2024 SEBUTHARGA BAGI PENYELENGGARAAN PERALATAN FLOWCYTOMETER DI BAWAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI), UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. CIDB
Tiada

MOF
060501, 220601, 220602, 222705,
Tetapan Pemilihan : ATAU
1/1
RM90,000.00
BIOMARKETING SERVICES (M) SDN BHD (295722-W)
10 19-Apr-2024
17:00 PM
02-May-2024
12:00 PM
UPNMSH202400038 UPNM(PB)02.13/02/38/2024 SEBUT HARGA BAGI MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DIGITAL DI BILIK-BILIK KULIAH BANGUNAN LESTARI DI KAMPUS UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) CIDB
Tiada

MOF
210102, 210103, 210104,
Tetapan Pemilihan : DAN
1/3
2/3
3/3
RM449,510.00
RM477,472.00
RM472,428.00
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 05-Jun-2024
10:00 AM
09-Jul-2024
12:00 PM
UPNMT202400013 UPNM(PB)02.13/03/14/2024 - TENDER BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN USANG KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 12-06-2024 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JPP, ARAS 2, CANSELORI
PERINGATAN 1) Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak. 2) Kontraktor/ Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK. 3) WAJIB berdaftar sebagai pembekal dalam Sistem ePerolehan UPNM dan BERSTATUS LENGKAP.
CIDB
G4-B-B04, G4-B-B24, G4-C-CE21,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 03-May-2024
16:00 PM
10-Jun-2024
12:00 PM
UPNMT202400012 UPNM(PB)02.13/03/10/2024 - TENDER BAGI KERJA-KERJA SECARA BERMASA PENYELENGGARAAN KERJA-KERJA AWAM DAN BANGUNAN DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM PERDANA SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR, SELAMA TIGA PULUH ENAM (36) BULAN. CIDB
G5-B-B04, G5-B-B24, G5-C-CE21, G5-C-CE32,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
1/3
2/3
3/3
RM4,368,800.00
RM3,100,000.00
RM3,079,630.00
2 03-May-2024
10:00 AM
05-Jun-2024
12:00 PM
UPNMT202400011 UPNM(PB)02.13/03/13/2024 - TENDER BAGI MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN SAFE CAMPUS (CCTV) DAN CYBER THREAT INTELLIGENCE DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210103, 210105, 210107,
Tetapan Pemilihan : DAN
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM2,880,115.41
RM2,981,122.34
RM3,100,813.74
RM2,927,871.00
RM3,020,768.26
RM2,757,356.89
3 30-Apr-2024
16:30 PM
05-Jun-2024
12:00 PM
UPNMT202400010 UPNM(PB)02.13/03/12/2024 - TENDER BAGI MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PRASARANA DEWAN SERBAGUNA (SMART AUDITORIUM) DI BANGUNAN BESTARI, LESTARI, PENDEKAR DAN ZULFAQAR DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. CIDB
Tiada

MOF
140301, 140302, 140501, 140502, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105,
Tetapan Pemilihan : DAN
1/2
2/2
RM6,937,468.00
RM4,688,888.00
4 30-Apr-2024
16:30 PM
05-Jun-2024
12:00 PM
UPNMT202400009 UPNM(PB)02.13/03/11/2024 - TENDER BAGI MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DIGITAL DI BILIK-BILIK KULIAH BANGUNAN LESTARI, BESTARI DAN FPKP DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
140301, 140302, 140501, 140502, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105,
Tetapan Pemilihan : DAN
1/1
RM3,494,444.00
5 23-Apr-2024
09:30 AM
23-May-2024
12:00 PM
UPNMT202400008 UPNM(PB)02.13/03/09/2024 - REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA BAGI PEMASANGAN SISTEM SOLAR LENGKAP DENGAN AKSESORI- AKSESORI DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
Tiada
1/4
2/4
3/4
4/4
RM8,799,999.00
RM3,582,601.00
RM10,081,283.43
RM0.31
6 03-Apr-2024
14:00 PM
06-May-2024
12:00 PM
UPNMT202400007 UPNM(PB)02.13/03/08/2024 - TENDER BAGI MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN RANGKAIAN UPNMNET DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210103, 210104, 210105,
Tetapan Pemilihan : DAN
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM2,238,034.00
RM2,176,318.00
RM2,319,614.00
RM2,280,700.00
RM4,149,700.00
RM2,229,184.00
RM2,490,000.00
RM2,265,048.00
SOFTDEAL SDN BHD
7 27-Mar-2024
15:00 PM
24-Apr-2024
12:00 PM
UPNMT202400006 UPNM(PB)02.13/03/04/2024 - TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA SISTEM KESELAMATAN KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210103, 210104, 210105,
Tetapan Pemilihan : ATAU
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM765,198.79
RM349,004.00
RM750,597.00
RM717,700.00
RM931,000.00
RM292,500.00
RM795,572.00
RM763,054.30
8 25-Mar-2024
12:00 PM
22-Apr-2024
12:00 PM
UPNMT202400005 UPNM(PB)02.13/03/03/2024 - PERKHIDMATAN PELANTIKAN FIRMA PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT-LC) UNTUK PEMBANGUNAN DEWAN AGONG TUANKU CANSELOR DAN PUSAT KECEMERLANGAN PELAJAR DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
330201,
Tetapan Pemilihan : ATAU
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
RM5,535,866.00
RM2,721,660.00
RM3,225,607.48
RM5,639,932.72
RM4,093,287.00
RM3,534,212.00
RM2,794,826.85
RM3,236,986.11
RM5,895,554.00
RM2,891,064.20
RM5,461,032.00
RM5,024,040.00
RM3,967,600.00
RM4,400,000.00
RM5,319,210.43
RM3,896,212.00
RM0.00
RM5,139,280.40
RM5,118,866.40
RM3,956,687.50
RM4,117,500.00
9 07-Mar-2024
12:30 PM
16-Apr-2024
12:00 PM
UPNMT202400004 UPNM(PB)02.13/03/06/2024 - KERJA-KERJA NAIKTARAF BILIK MESYUARAT SENAT DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
G5-B-B04, G5-B-B07,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM3,949,999.20
RM3,899,891.00
RM3,839,611.00
RM3,268,420.55
RM3,279,838.80
RM3,899,377.00
RM3,798,685.32
RM2,503,630,000.00
10 27-Feb-2024
12:30 PM
01-Apr-2024
12:00 PM
UPNMT202400003 UPNM(PB)02.13/03/05/2024 - KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN-BANGUNAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR CIDB
G4-M-M02,
Tetapan Pemilihan : Tiada

MOF
Tiada
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM976,280.00
RM2,698,600.00
RM2,697,800.00
RM2,692,500.00
RM2,439,993.00
RM2,599,900.00
RM2,666,600.00
RM2,788,879.98
11 18-Jan-2024
12:00 PM
26-Feb-2024
12:00 PM
UPNMT202400001 UPNM(PB)02.13/03/01/2024 - KERJA-KERJA MENAIKTARAF TUJUH (7) UNIT LIF JENAMA OTIS DI KOLEJ KASTURI DAN KOLEJ JEBAT DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR. CIDB
G4/G5/G6/G7/-M-M03,
Tetapan Pemilihan : ATAU

MOF
Tiada
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM1,918,250.00
RM1,134,000.00
RM1,888,800.00
RM1,469,223.00
RM1,520,000.00
OTIS ELEVATOR COMPANY (M) SDN BHD
12 18-Jan-2024
12:00 PM
19-Feb-2024
12:00 PM
UPNMT202400002 UPNM(PB)02.13/03/02/2024 - TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYELENGGARA DAN MENGUJI TAULIAH PENGGANTIAN PERALATAN USANG BAGI MAKMAL JENTERA DI JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
060501,
Tetapan Pemilihan : ATAU
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,187,000.00
RM1,198,904.00
RM806,155.60
RM1,300,000.00
MR TECHNOLOGY SDN BHD
13 18-Oct-2023
16:30 PM
20-Nov-2023
12:00 PM
UPNMT202300002 TENDER BAGI UPNM(PB)02.13/03/17/2023 - KERJA-KERJA OPERASI DAN SELENGGARA SECARA BERMASA SISTEM PENDINGIN HAWA DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SELAMA TIGA PULUH ENAM (36) BULAN - MELALUI SISTEM EPEROLEHAN (EP@UPNM) CIDB
G4-M-M01,
Tetapan Pemilihan : DAN

MOF
Tiada
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM1,899,050.00
RM1,875,608.00
RM1,897,748.00
RM2,939,240.00
RM1,899,800.00
RM1,988,600.00
RM1,937,216.00
RM1,916,984.00
14 03-Oct-2023
08:00 AM
06-Nov-2023
12:00 PM
UPNMT202300001 TENDER BAGI UPNM(PB)02.13/03/16/2023 - KERJA-KERJA LANDSKAP, PENYELENGGARAAN POKOK DAN PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PENYELENGGARAAN PADANG, PEMBERSIHAN LONGKANG DAN KAWASAN SERTA PEMBASMIAN JENTIK-JENTIK DI KAMPUS UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SG. BESI KUALA LUMPUR SELAMA TIGA PULUH ENAM BULAN (36) BULAN - MELALUI SISTEM EPEROLEHAN (EP@UPNM) CIDB
Tiada

MOF
221002, 221003, 221402, 222102,
Tetapan Pemilihan : DAN
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
RM3,333,188.80
RM4,160,445.50
RM4,529,565.50
RM3,379,417.50
RM3,299,800.30
RM3,397,193.90
RM3,334,182.40
RM3,421,331.80
RM3,511,172.90
RM3,577,304.20
RM2,871,035.70
KELTRIK ENGINEERING SDN BHD
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 01-Jan-2023 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 01-Jan-2023 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)